Den sociale faktor i byggeriet

Hos Bytømreren tager vi vores sociale ansvar meget alvorligt – både internt i virksomheden og eksternt i den omverden, vi færdes i. Vi arbejder både med målrettet læring til vores medarbejdere, samt tager socialt ansvar i de projekter, vi arbejder med – herunder i den almene sektor.

Vores indsatser

  • Eget Akademi
  • Tømrer opkvalificering
  • Sociale indsatser ved større entrepriser, typisk i samarbejde med den almene sektor.
  • Uddannelse af lærlinge (pt. 37, oktober 2023)
verdensmål 3

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamsund

Bytømreren har særligt fokus på delmål 11.6:

”Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.”

Bytømreren sætter her ind på flere punkter for at nedbringe vores miljøbelastning.

Dels via en løbende omstilling fra diesel til elvarevogne i vores vognpark – vi er indtil videre oppe på 9 elvarevogne. Og dels via øget fokus på affaldshåndtering på kontor og byggepladser.

Aftalte scope 1 og 2 tiltag for CO2 reduktion i perioden 2022-2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This is a custom heading element.

Lorem

Lorem

Lorem

Byggevisioner for en grønnere fremtid


Environment

Hos Bytømreren arbejder vi mod en mere bæredygtig fremtid. Vi er beviste om at den branche vi opererer i, som mange andre, belaster vores klima. Vi har som målsætning at følge regeringens 2030 plan og nedsætte CO2 forbruget med 70 %.


Social

Hos Bytømreren tager vi vores sociale ansvar meget alvorligt – både internt i virksomheden og eksternt i den omverden vi færdes i. Vi arbejder både med målrettet læring til vores medarbejdere samt tager socialt ansvar i de projekter vi har arbejder med – herunder i den almene sektor.


Governance

Vi er bevidste om vores ansvar over for de lande, lokalsamfund og miljøer, som vi har aktiviteter i, over for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt.