Bæredygtighed

Byggevisioner for en grønnere fremtid

Bytømreren er bevidste om det CO2 aftryk som både den branche, vi opererer i, og vores eget virke bidrager til. Vi ønsker som virksomhed at bidrage til en grønnere byggebranche, og vil derfor tage det samfundsansvar på os, som den grønne omstilling kræver. Derfor har vi – med udgangspunkt i FN’s verdensmål – valgt at identificere en række konkrete delmål, som vi løbende vil implementere i vores forretningsplan.

FNs 17 Verdensmål blev vedtaget i 2015 for at rammesætte arbejdet med de vigtigste udfordringer, vi som verdenssamfund står overfor frem til 2030. Målene omfatter både traditionelle menneskelige udviklingsmål, men også miljømæssige mål om at sænke vores ressourceforbrug, spare på energien, behandle vores affald med omhu, passe på vores natur og modarbejde klimaforandringer.

Vi har hos Bytømreren valgt at fokusere på 6 af de 17 mål, hvor vi som en del af den danske bygge- og servicebranche kan gøre en forskel. Vi har konkretiseret vores arbejde i en række delmål, hvor vi har en særlig mulighed for at sætte ind og gøre en forskel.


Environment

Hos Bytømreren arbejder vi mod en mere bæredygtig fremtid. Vi er beviste om at den branche vi opererer i, som mange andre, belaster vores klima. Vi har som målsætning at følge regeringens 2030 plan og nedsætte CO2 forbruget med 70 %.


Social

Hos Bytømreren tager vi vores sociale ansvar meget alvorligt – både internt i virksomheden og eksternt i den omverden vi færdes i. Vi arbejder både med målrettet læring til vores medarbejdere samt tager socialt ansvar i de projekter vi har arbejder med – herunder i den almene sektor.


Governance

Vi er bevidste om vores ansvar over for de lande, lokalsamfund og miljøer, som vi har aktiviteter i, over for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt.