Professionel Service-virksomhed

Veludført arbejde, smidighed og god kommunikation

Vores serviceafdeling rykker hurtigt ud og varetager alle typer af opgaver; både mindre vedligeholdelsesarbejder og større renoveringer. Vi arbejder primært for erhvervskunder og ejerforeninger, men hjælper også private med mangeartede opgaver. Vi imødekommer vores kunders ønsker og behov.

Vores serviceafdeling tager sig blandt andet af:

  • Forebyggende vedligeholdelsesarbejder
  • Glarmesteropgaver
  • Snedkeropgaver
  • Planlagt service og vedligeholdelse
  • Specialopgaver

Værksted

Bytømreren har eget værksted i lokalerne på Graham Bells Vej. Her udformer snedker, Torben Nielsen, specialprodukter til kunderne. Vores værksted er kendt for god kvalitet og stor fleksibilitet.

 

På værkstedet udformer vi alt fra stalddøre til fodlister og inventar, som bordplader og døre. I øjeblikket oplever vi, at der er stor efterspørgsel efter at bevare en gammeldags stil. Derfor rekonstruerer vores snedker fodpaneler, døre og vinduer, som de så ud i gamle dage og samtidig i en kvalitet, der holder langt ud i fremtiden.

Andels-, bolig- og ejerforeninger

Bytømreren løser ofte opgaver for andels-, bolig- og ejerforeninger i Aarhus.

 

Det drejer sig om alt fra simple reparationer til mere omfattende projekter som taglægning og renovering af facader eller opgange. Ved større opgaver tager vi gerne et møde med boligforeningen, så vi eksempelvis kan fremvise vindues- eller tagprøver og rådgive om den rigtige løsning.

Erhverv

Mange virksomheder henvender sig til Bytømreren med alt fra reparationsopgaver til større byggeprojekter.

 

Det er en meget bred vifte af opgaver, vi løser for virksomheder - fra reparationer og forbedringer indendørs til større projekter som facaderenovering, taglægning eller udskiftning af døre og vinduer. Ofte løser vi også specialopgaver.

 

Vores værksted har faciliteterne og de rigtige kompetencer til alle former for snedkeropgaver. Her kan vi både designe og udforme specielle vinduer, døre, gerigter, lister eller andet til projektet.

 

I øjeblikket oplever vi, at der er stor efterspørgsel efter at bevare en gammeldags stil. Derfor rekonstruerer vores snedker fodpaneler, døre og vinduer, som de så ud i gamle dage og samtidig i en kvalitet, der holder langt ud i fremtiden.

Serviceafdelinger i Aarhus, Odder, Horsens og Vejle

Som følge af generationsskifte overtog Bytømreren Service A/S Bent Nielsens tømrerfirma i Odder i oktober 2017.

 

Bytømreren udvider hermed sin virksomhed med nye markedsandele og træder således ind på et nyt og spændende marked.

 

Med over 30 år på markedet har Bent Nielsen Tømrer og Byggefirma løst mange forskellige opgaver for såvel private- som for erhvervs- og industrikunder. Herunder har de erfaring med alt lige fra mindre servicesager til større entrepriseprojekter.

 

Bent Nielsen står fortsat for den daglige drift i Odder.

 

Med opkøbet af ArtusByg i Vejle har vi nu mulighed for at servicere hele trekantsområdet.

Glasafdeling

Hos Bytømreren har vi en stor glasafdeling og kan derfor levere mange forskellige typer glas.

Alt vores glas er CE-mærket, som er produceret og kontrolleret i overensstemmelse med en fælleseuropæisk standard eller en europæisk teknisk godkendelse. Som kunde er du dermed sikret et optimalt produkt.

 

Vi kan levere termoruder, der er lydreducerende og energiglas, sikkerhedsglas og glas til interiør som brusedøre, afskærmning og spejle.

Vedligeholdelse og sikkerhed på legepladsen

​Få en grundig inspektion af jeres legeplads, så I sikrer, at lovpligtige sikkerhedskrav til legepladsen overholdes.

I Bytømreren har vi vores egen legepladsinspektør, som udfører inspektionsplaner, vedligeholdelse og renoveringen af legepladser for blandt andre kommuner og boligforeninger.

 

Inspektion​

Alle legepladser skal have en inspektionsplan, og denne udføres som minimum i fire niveauer:

1. Årlig hovedinspektion:
Inspektion med henblik på at fastslå det samlede sikkerhedsniveau for redskaber, fundamenter og legeflader.

F.eks. med fokus på eventuelle ændringer foretaget på baggrund af en vurdering af sikkerhedsforanstaltninger, vejrets indflydelse, tilstedeværelse af råd, forfald eller tæring og en eventuel ændring i redskabets eller underlagets sikkerhedsniveau, som følge af udførte reparationer, tilføjede og/eller udskiftede komponenter.

2. Rutinemæssig visuel inspektion:
Inspektion med formål at identificere åbenlyse farer, som kan opstå i forbindelse med normal brug, hærværk eller vejrforhold, med den hyppighed, som den driftsansvarlige har specificeret. Risikomomenter, som f.eks. ødelagte dele, knuste flasker, skarpe kanter, intensiv brug eller hærværk, renlighed, underlagets beskaffenhed, manglende dele, mv.

3. Efterinstallationsinspektion:
Inspektion, der normalt udføres før en legeplads åbnes for offentligheden, med henblik på at vurdere det samlede sikkerhedsniveau for redskaber og omgivelser på legepladsen.

4. Driftinspektion:
Inspektion, der er mere grundig end den rutinemæssige visuelle inspektion, til kontrol af redskabets drift og stabilitet.
​Denne inspektion skal udføres med 1 til 3 måneders mellemrum eller som angivet af proceduren i dennes anvisninger. Hyppigheden afhænger af mængden og intensiteten af brugen af området samt redskabets holdbarhed.​

Eksempler på punkter, der er relevante i forbindelse med driftinspektionen, kan være renlighed, redskabets frihøjde, underlagets beskaffenhed, fritlagte fundamenter, skarpe kanter og/eller manglende dele.

Europæiske standarder og retningslinjer

Inspektionen sker med udgangspunkt i de til enhver tid gældende fælles europæiske standarder og retningslinjer for legeredskaber.

Det er ejeren af legepladsen, som er ansvarlig for inspektionsplanen og redskabernes sikkerhed og vedligeholdelse. Det er vigtigt, at legepladser og legepladsredskaber bliver kontrolleret/inspiceret og vedligeholdt med passende mellemrum.

Kontakt os for at høre nærmere om regler og for et uforpligtende tilbud på tlf. 86133811.