ESG som arbejdsværktøj hos Bytømreren

Hos Bytømreren arbejder vi mod en mere bæredygtig fremtid. Vi er bevidste om at den branche, vi opererer i, som mange andre, belaster vores klima. Vi har som målsætning at følge regeringens 2030 plan og nedbringe vores CO2 forbrug med 70%.

Hvad vi arbejder med

  • Vores nye domicil i Aarhus tilsigtes at blive DGNB certificeret.
  • Vi har idag 9 elektriske varebiler kørende, og på sigt skal alle varebiler udskiftes til fossilfrie. Nyindkøbte biler til funktionærer bliver fremadrettet som udgangspunkt altid elbiler.
  • Vi samarbejder med Greendozer omkring genbrug af byggematerialer.
  • Vi arbejder løbende på at optimere og forbedre vores affaldshåndtering, både på vores fire lokationer og på vores byggepladser – på den enkelte byggeplads er der udpeget en affaldsansvarlig.
  • Vi arbejder løbende på at begrænse kørsel i egne firmabiler. I dag bruger vi straks leveringer fra trælaster, således at spildtid og CO2 udledning minimeres. Vores målsætning er 75 % levering i 2025 (50% i 2023).
  • Vi er medlem af flere organisationer indenfor grøn vidensdeling, herunder bl.a. Rådet for Bæredygtigt Byggeri.
verdensmål 11

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamsund

Bytømreren har særligt fokus på delmål 11.6:

”Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.”

Bytømreren sætter her ind på flere punkter, for at nedbringe vores miljøbelastning.

Dels via en løbende omstilling fra diesel til elvarevogne i vores vognpark – vi er indtil videre oppe på 9 elvarevogne. Og dels via øget fokus på affaldshåndtering på kontor og byggepladser.

verdensmål 12

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Bytømreren har særligt fokus på delmål 12.5:

”Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”

Bytømreren har, i forlængelse af delmål 11.6 og 8.4, et øget fokus på effektivt ressourceforbrug, mindskning af spild samt bedre genbrug af aflagte materialer igennem samarbejde med leverandører, underentreprenører og andre interessenter.

Aftalte scope 1 og 2 tiltag for CO2 reduktion i perioden 2022-2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This is a custom heading element.

Lorem

Lorem

Lorem

Byggevisioner for en grønnere fremtid


Environment

Hos Bytømreren arbejder vi mod en mere bæredygtig fremtid. Vi er beviste om at den branche vi opererer i, som mange andre, belaster vores klima. Vi har som målsætning at følge regeringens 2030 plan og nedsætte CO2 forbruget med 70 %.


Social

Hos Bytømreren tager vi vores sociale ansvar meget alvorligt – både internt i virksomheden og eksternt i den omverden vi færdes i. Vi arbejder både med målrettet læring til vores medarbejdere samt tager socialt ansvar i de projekter vi har arbejder med – herunder i den almene sektor.


Governance

Vi er bevidste om vores ansvar over for de lande, lokalsamfund og miljøer, som vi har aktiviteter i, over for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt.