I dag er der eksamen i faget ”Organisation og Arbejdspsykologi” på Bytømrerens akademi.

Ud fra indholdet i uddannelsens forløb, har de deltagende udarbejdet en skriftlig opgave, som de i dag er oppe for at forsvare mundtligt for en ekstern censor og underviser. Byggeleder Thomas Pedersen kommer ud af eksamenslokalet med et stort smil og sit diplom i hånden.

”Som mellemleder har jeg fået stort udbytte at faget. Jeg har skrevet en opgave som omhandler medarbejderfastholdelse og arbejdsglæde gennem faglig udvikling og intern rekruttering. Jeg startede selv som tømrer hos Bytømreren for 17 år siden og har nu været byggeleder/projektleder i ca. 10 år nu.

Faget har givet mig flere redskaber til at motivere, lede og udvikle mine kolleger, som fx kan gå fra at være unge lærling til erfarne tømrere – og/el. fra tømrer til dygtige bygge-/projektledere. Det er redskaber, som jeg vil tage med videre i mit daglige virke” – Thomas.

På tværs af vores forskellige afdelinger deltager mellemledere på akademiet, hvor de forbinder teori med praksis. På nuværende modul hæves de i helikopteren, når de arbejder med det at drive en virksomhed, afdeling og et team. Her er de kollegiale relationer, kommunikation og samarbejde vigtig – det skulle en brobygningsøvelse være med til at understøtte.

Bytømrerens Akademi, som er statskontrolleret og godkendt af undervisningsministeriet, er et skræddersyet forløb, hvor medarbejdere får mulighed for at opkvalificere sig. Dette til gavn for medarbejderne selv, for Bytømreren og for vores kunder.