Vores stærke afdeling i Trekantområdet

                        

Kontakt Artusbyg, Vejle direkte

RING TIL OS PÅ: 76 80 10 80

Fra april 2021 er Artusbyg en del af Bytømreren og udgør dermed en stærk udvidelse af vores aktiviteter i Trekantområdet – med base i Vejle.

Her er et kompetent hold af dygtige håndværkere samlet under ét tag:

 • Murere
 • Tømrere
 • Malere
 • Jord og beton
 • Kloak og anlæg

Alle er med til at supplere vores tre overordnede forretningsområder:
Entreprise, Service og Forsikring

Tømrer

 • Renovering og udskiftning af tage
 • Efterisolering – ofte som en del af en tagrenovering
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Levering og montering af køkkener
 • Reparationer og vedligehold
 • Trægulve og gipslofter

Tømrermester Lars Caspersen
21253158 / lars@artusbyg.dk   

Murer

 • Opmuring af bagmure, facader og skillevægge
 • Oppudsning, f.eks. stoksætning, vandskuring, finpuds, filtsning og indfarvet facadepuds
 • Flisearbejder, f.eks. vægfliser, gulvklinker og klinkebelægninger på trapper
 • Vådrumssikring
 • Tagarbejder med oplægning og påmuring af klassisk tegl
 • Renovering af facader, f.eks. omfugning, reparationer af “skruk” puds, gesimser og nye skorstene
 • Kalkning af kirker og andre ældre bygninger

Murermester Uffe Iversen
61381437 / uffe@artusbyg.dk

Jord og beton

 • Afrømning af muld
 • Indbygning af sandpude for støbning af sokkel til nybygning
 • Støbning af sokler inkl. isolering, armering og udlægning af betongulve
 • Støbning af trapper
 • Støbning af kældre, trappeskakte og bærende bjælker
 • Støbearbejder ved tilbygninger og udestuer

Maler

 • Spartling, tapetsering og maling af lofter og vægge
 • Maling af indvendige døre, vinduer, lister og øvrigt træværk
 • Afslibning, rengøring og behandling af naturtræ. F.eks. bejdsning og lakering
 • Udvendige malerarbejder. F.eks. facader og vinduer
 • Flyttelejligheder
 • Håndtering af fugt og skimmelsvamp

Malermester Kent Brekka Pedersen
21182801 / kent@artusbyg.dk 

Kloak og anlæg

KLOAK

 • Seperat kloakering
 • Tryk- transmissions- og gravitationsledninger
 • Grundvandssænkning
 • Pumpebrønde
 • Over- og underjordiske bassiner
 • Kloakarbejde ved pludseligt opståede skader og problemer

ANLÆG

 • Indkørsel, terasse og stier
 • Højbede
 • Brolægning

Murer- og aut. kloakmester René Horsted
29242493 / rene@artusbyg.dk

Skadeservice

 • Afdækning
 • Affugtning
  • Vandbekæmpelse
  • Rottebekæmpelse
  • Stormskader
  • Skimmelsvamp
  • Indbrud
  • Hærværk

Tømrermester og taksator Kristian Juhl
23471080 / kristian@artusbyg.dk 


Artusbyg

 

Mikkel Jensen er afdelingschef i Artusbyg samt medejer af Artusbyg Entreprise. Mikkels primære ansvarsområder omfatter den overordnede ledelse samt salgs- og kunderelationer i hele Artusbyg.

I tæt samarbejde med Bytømreren har Mikkel fokus på at skabe en god ånd på arbejdspladsen, så medarbejderne arbejder målrettet mod fælles mål og gode resultater.

                        
Mikkel Jensen

Afdelingschef
76801080 – 30124984 / mikkel@artusbyg.dk

Kontakt Artusbyg, Vejle direkte

RING TIL OS PÅ: 76 80 10 80

Artusbyg A/S
Islandsvej 7
7100 Vejle

Artusbyg CVR: 35476296
Artusbyg Enterprise CVR: 42748528

Åbningstider i Vejle
Mandag – torsdag 07.00 – 16.00
Fredag 07.00 – 13.00

mail@artusbyg.dk
Tlf.:  76 80 10 80