Hvem er Artusbyg?

Murer- og tømrerfirmaet, Artusbyg, med base i Vejle, er fra april 2021 blevet en fast del af Bytømreren, som nu giver os mulighed for at have mange flere fagområder samlet under ét tag. Heriblandt dedikerede og veluddannede murere, tømrere, malere, jord-, beton-, kloak- og anlægsarbejdere koblet sammen med Bytømrerens tre forretningsområder – entreprise, service og forsikring. Et godt bygge- eller renoveringsprojekt kræver samarbejde mellem de forskellige faggrupper.

Artusbygs fagområder

Tømrer

»    Renovering og udskiftning af tage
»    Efterisolering - ofte som en del af en tagrenovering
»    Udskiftning af vinduer og døre
»    Levering og montering af køkkener
»    Reparationer og vedligehold
»    Trægulve og gipslofter

 

 

 

Tømrermester Lars Caspersen /

21253158 / lars@artusbyg.dk

 

Murer

»    Opmuring af bagmure, facader og skillevægge
»    Oppudsning, f.eks. stoksætning, vandskuring, finpuds, filtsning og indfarvet facadepuds
»    Flisearbejder, f.eks. vægfliser, gulvklinker og klinkebelægninger på trapper
»    Vådrumssikring
»    Tagarbejder med oplægning og påmuring af klassisk tegl
»    Renovering af facader, f.eks. omfugning, reparationer af "skruk" puds, gesimser og nye skorstene
»    Kalkning af kirker og andre ældre bygninger

 

Murermester Uffe Iversen /

61381437 / uffe@artusbyg.dk

Jord & Beton

»    Afrømning af muld
»    Indbygning af sandpude for støbning af sokkel til nybygning
»    Støbning af sokler inkl. isolering, armering og udlægning af betongulve
»    Støbning af trapper
»    Støbning af kældre, trappeskakte og bærende bjælker
»    Støbearbejder ved tilbygninger og udestuer

 

 

 

Murer- og aut. kloakmester René Horsted /

2924 2493 / rene@artusbyg.dk 

Maler

»    Spartling, tapetsering og maling af lofter og vægge
»    Maling af indvendige døre, vinduer, lister og øvrigt træværk
»    Afslibning, rengøring og behandling af naturtræ. F.eks. bejdsning og lakering
»    Udvendige malerarbejder. F.eks. facader og vinduer
»    Flyttelejligheder
»    Håndtering af fugt og skimmelsvamp

 

 

 

 

 

 

Malermester Kent Brekka Pedersen / 

2118 2801 / kent@artusbyg.dk 

Kloak og anlæg

KLOAK
»    Separatkloakeringer
»    Trykledninger
»    Transmissionsledninger
»    Gravitationsledninger
»    Grundvandssænkning
»    Pumpebrønde
»    Over- og underjordiske bassiner
»    Kloakarbejde ved pludseligt opståede skader og problemer

ANLÆG
»    Indkørsel
»    Terrasse
»    Stier
»    Højbede
»    Brolægning

 

Murer- og aut. kloakmester René Horsted /

2924 2493 / rene@artusbyg.dk 

Skadeservice

»    Afdækning
»    Affugtning
»    Vandbekæmpelse
»    Rottebekæmpelse
»    Stormskader
»    Skimmelsvamp
»    Indbrud
»    Hærværk


Kontakt Artusbyg direkte

Tlf. 76 80 10 80

Islandsvej 7, 7100 Vejle | mail@artusbyg.dk | CVR. 35 47 62 96
Man – tors: 07:00 – 16:00 | Fredag: 07:00 – 13:00