Entreprise:
Hovedentreprise og fagtilsyn i hovedentreprisen

Entreprisesum:
25.000.000 kr.

Bruttoareal:
Omkring 1.700 m2

Udførelsesperiode:
Startdato: februar 2014Slutdato: januar 2016

Bygherre:
Boligforeningen Århus Omegn

Rådgiver:
Ark.: P + P Arkitekter A/SIng.: Viggo Madsen A/S

Renovering af Møllevangen afd. 21 - Boligforeningen Århus Omegn

Entreprisen omfatter udvendig og indvendig renovering af i alt 24 rækkehuse, energiklasse 2010, i ovennævnte afdeling. Herunder renovering af facader ved udskiftning af skalmuren, nye facadebeklædninger og udskiftning af vægge, vinduer, døre, tagbelægninger samt kloak og vand- og varmeinstallationer.

Yderligere udførelse af omfangsdræn ved bygningerne, etablering af nye terrændæk, efterisolering af tagrum samt indvendigt malerarbejde inkl. skimmelsvampesanering. Etablering af nye lofter, nyt ventilationsanlæg med varme-genindvinding, nye overdækninger i forbindelse med indgangspartier, nye redskabsrum, betonbelægninger og terræntrapper samt etablering af nye køkkener, bryggerser og badeværelser inkl. installationer.

Tilfredse beboere

​Der blev nedsat et byggeudvalg, hvor flere af beboerne var repræsenteret. På den måde fik beboerne indflydelse på materialevalget, og de er i dag yderst tilfredse med resultatet.

Beboerne har således, hver især, fået nye rækkehuse, hvor udtrykkene i husene er fuldstændig forandrede og helt i overensstemmelse med de individuelle ønsker fra beboerne. Henning Dalgaard, som er beboer, udtaler: “Det kunne ikke være bedre; det er jo den rene luksus”.