Entreprise:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
42.000.000 kr.

Bruttoareal:
Omkring 10.000 m2

Udførelsesperiode:
Startdato: september 2014Slutdato: 21. juni 2016

Bygherre:
Almenbo, Århus

Rådgiver:
Ark.: LUPAL POUL ARKITEKTERIng.: Viggo Madsen

Renovering af Illerupvej afd. 7 - AlmenBo Aarhus

Entreprisen omfatter renovering af de i alt 180 ejendomme.

Herunder renovering af indvendige kældervægge, altaner, altangange og kældertrapper. Udførelse af omfugning af murede facader, ny pladebeklædning på altanvægge samt opfyldning/nedlægning af kælder under p-plads.

Yderligere udskiftning af vinduer og udvendige døre, udskiftning af tage inkl. etablering af nye tagrender og tagnedløb samt nyt ventilationsanlæg.