Med et væld af sjove aktiviteter, taler og musik, blev åbningen af det 350 m2 store kulturhus markeret på Vejlby Vest. Huset, som får navnet ‘Samlingspunktet’, er centrum for den 250 mio. kr. dyre renovering, som boligområdet står overfor.

Over 200 mennesker var samlet for at fejre etableringen og åbningen af ”Samlingspunktet i boligområdet Vejlby Vest i Risskov d. 28/9. Det nye kulturhus huser et væld af aktiviteter, som mødelokaler, konferencerum, køkken og café, og skal fungere som samlingspunkt for ALBOAs drift, byggepladskontor, samt de boligsociale aktiviteter, der tilbydes til de mange beboere i afd. 37 på Vejlby Vest.

Det er Aarhus Kommune, der har foræret Samlingspunktet til ALBOA. Det sker som led i den igangværende boligsociale helhedsplan. Samlingspunktet har tidligere levet en årrække i Gellerup, hvor det – under navnet Instant One – også var samlingspunkt for de mange forandringer, som er sket i Gellerup.

Social ansvarlighed fremmer samarbejde i renoveringsprojekt

Med en treårig lang renovering, gennemgår afd. 37 i øjeblikket en komplet renovering af toiletter og badeværelser i alle etageboliger. Med renoveringen som omdrejningspunkt, er social ansvarlighed også på dagsordenen. I et tæt samarbejde mellem ALBOAs lokale boligsociale indsats, konsortiet Frede Andersen VVS og Bytømreren, samt Gadeplansmedarbejdere fra Aarhus Kommune, gennemføres en lang række sociale aktiviteter samt beskæftigelses-og uddannelsesindsatser.

”Vi er meget glade for det gode samarbejde, vi har med Frede Andersens VVS og Bytømreren. De gør en stor social indsats og er gode til at bidrage med sociale aktiviteter. I et stærkt tværfagligt samarbejde, skaber vi jobmuligheder for områdets ledige beboere, samt rum for aktivering, involvering og inkludering af beboerne. På den måde skaber vi en beskæftigelsesindsats, der er til stor glæde og gavn for både boligforeningen, de lokale beboere, Aarhus Kommune og for projektets byggeledelse,
– Line S- Gjesing, Boligsocial medarbejder, ALBOA

Samlingspunkt for de fysiske og sociale indsatser i Vejlby Vest  

Samlingspunktet, som tidligere stod i Gellerup, får nu ny anvendelse og bliver centrum for transformationen af Vejlby Vest. Samlingspunktet bliver et stærkt afsæt for at sammentænke de fysiske og de sociale indsatser i området. Byggeledelsen fra Bytømreren og Frede Andersen VVS og de boligsociale medarbejdere fra ABLOA vil være at finde i Samlingspunktet, mens renoveringen står på. Her får de deres daglige gang, hvilket medvirker til at skabe et tæt og transparent samarbejde med beboerne.

Med en åbningsfest af Samlingspunktet, blev den positive udvikling, som boligområdet netop gennemgår, markeret. En succesfuld åbningsfest med et program der bl.a. bød på fodboldturnering, street aktiviteter med GAME, musik, børneaktiviteter med Børnekulturhuset Aarhus og Det Finurlige Flyselskab, Informationsboder om områdets gode tiltag og aktiviteter samt ”Byg-med-Bytømreren, hvor beboerne havde mulighed for at bygge møbler og inventar til Samlingsstedet.