Entreprise:
Renovering i hovedentreprise

Entreprisesum:
15.200.000 kr.

Bruttoareal:
1.500 m2

Udførelsesperiode:
Startdato: 2015Slutdato: 2016

Bygherre:
Ejendomsselskabet Østergade 1 Aarhus ApS

Rådgiver:
Ing.: LB ConsultArk.: Arkitema

Renovering af byejendom - Østergade 1, 8000 Aarhus C

Byggeprojektet omfatter opbygning af 12 lejligheder i eksisterende erhvervslejemål. Heraf opføres 10 af lejlighederne i to etager med interne trapper til overetage. Derudover omhandler projektet renovering af facade, montering af nye vinduer samt udskiftning af tagkonstruktion med nye tagspær, kviste og skifertag.