Entreprise:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
11.000.000 kr.

Bruttoareal:
172 lejligheder

Udførelsesperiode:
Startdato: august 2021Slutdato: november 2022

Bygherre:
ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Rådgiver:
Johansen & Rasmussen

Udskiftning af vinduer og døre i boligforening

​Projektet omfatter overordnet en 1:1udskiftning af vinduer og døre i 172 lejemål plus fælleshuse, værksteder m.m. Desuden er der udført en række følgearbejder, bl.a.:

  • Fjernelse af eksisterende fuger og værn ved terrassedøre – indvendig og udvendig fugning efter montering af nye døre og vinduer
  • Tilpasning af vinduesbundplader til de nye vinduer
  • Fjernelse af eksisterende ringeklokker på facadedøre
  • Demontering og genmontering af ramper, riste og trin ved facade- og terrassedøre
  • Fjernelse af diverse indvendige inddækninger af træ/gips
  • Montering af trælister omkring vinduer, døre, terrassedøre og fyldningspartier

Arbejdet udføres uden sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko for beboerne. Da lejemålene er beboet i perioden er aftalen, at der højst må bruges 5 arbejdsdage pr. lejlighed.