Entreprise:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
11.000.000 kr.

Bruttoareal:
172 lejligheder

Udførelsesperiode:
Startdato: august 2021Slutdato: november 2022

Bygherre:
ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Rådgiver:
Johansen & Rasmussen

Udskiftning af vinduer og døre i boligforening

Med hovedentreprise på Bavnebakken afd. 54, 55 og 56 for boligforeningen ALBOA, udskiftes vinduer og døre. Overordnet udskiftes vinduer og døre inkl. følgearbejder i 172 lejemål plus fælleshuse, værksteder m.m. Boligerne er udført som tæt/lav murstensbyggeri i både 1 og 2 plan og har flere steder altaner og altangange.

Generelt er der tale om en 1:1 udskiftning med få ændringer ift. eksisterende forhold.
Følgearbejder består bl.a. i:

• Eksisterende fuger og værn ved terrassedøre fjernes og der fuges indvendigt og udvendigt efter montering af nye vinduer og døre
• Vinduesbundplader tilpasses de nye vinduer
• Eksisterende ringeklokker på facadedøre fjernes
• Ramper, riste og trin ved facade- og terrassedøre demonteres og genmonteres
• Diverse indvendige inddækninger af træ/gips fjernes
• Trælister omkring vinduer, døre, terrassedøre og fyldningspartier monteres

Arbejdet udføres uden sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko for beboerne. Da lejemålene
er beboet i perioden, er det aftalt, at der højst må bruges 5 arbejdsdage pr. lejlighed.

Tryg og vellykket renoveringsproces

“Det har været et fantastisk samarbejde med byggeledelsen og tømrerne.
Vi har løbende taget statusmøder med fokus på at sikre et godt flow i renoveringsprocessen. Tømrerne har udvist stort hensyn til beboerne og gjort et flot stykke arbejde” – Brian, varmemester fra ALBOA.

Varmemesteren Brian, fra ALBOA, og Bytømreren har i et tæt samarbejde opnået en vellykket og tryg renoveringsproces for beboerne i de 172 boliger i Bavnebakken, Hasselager. Sammen har de skabt en positiv og tillidsfuld atmosfære, som har sikret beboernes komfort og tilfredshed under renoveringen.

“For os er det en naturlig ting at være i øjenhøjde med alle mennesker, og vi føler et stort ansvar for at skabe trygge og gode rammer om beboernes hverdag, mens der renoveres.

Det handler for os om at klæde vores håndværkere godt på til at møde de enkelte beboere og sørge for, at de får en positiv oplevelse af vores tilstedeværelse. Det har samarbejdet med Brian, ved hans store kendskab til de mange beboere, medvirket til” – Jesper Holm, byggeleder, Bytømreren.

“Renoveringen er gået rigtig godt hos os. Det var rart, at det var de samme håndværkere, som vi kunne se rundt om på pladsen. Det er lidt mere betryggende, når det er lidt kendte ansigter, der skal ind i ens hjem” – Dorte og Svend, beboere

“Jeg havde besøg af en lærling og en svend. De var rigtig flinke. De kom til tiden, og så var de var gode til at fortælle mig, hvad som de lavede, så jeg kunne følge med. Det var rigtig rart” – Inge, beboer.

“Jeg valgte at flytte ud, mens renoveringen var i gang i de få dage. Jeg kunne vende hjem som planlagt, og tømrerne havde ryddet pænt op efter sig. Jeg blev meget glade for at se det flotte resultat, da jeg kom hjem” – Marianne, beboer.