Entreprise:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
8.978.466 kr.​

Bruttoareal:
190 m2

Udførelsesperiode:
Startdato: Juli 2019Slutdato: Juni 2020

Bygherre:
AAB - Aarhus

Rådgiver:
ING. NirasARK. Pluskontoret Arkitekter A/S

Om- og tilbygning af beboerhus på Klostervangen afd. 25 - AAB

​Tilbygning på 190 m2 , fordelt over tre etager, til eksisterende beboerhus i Klostervangen og opførelse af en stor tagterasse samt lettere renovering af den eksisterende bygning på Klostervangen afd. 25.

Tilbygningen, der skal benyttes af servicemedarbejdere og beboerbestyrelsen i AAB, består af parterre, stueetage og 1. etage, som huser aktivitetsrum, ”café”-rum samt toilet og mindre bad- og omklædningsfaciliteter.

I den nye tilbygning er der adgang til alle tre etager via elevator og trappe. Opførelse af handicaptoilet og elevator mellem etagerne gør, at alle kan benytte beboerhuset.

Fra 1. sal er der adgang til den nye tagterrasse, og på taget er der opsat solceller. Både inde og ude har der været fokus på forbedring af adgangsforhold med udligning af niveauforskelle for at skabe mere rummelighed.

Ved sænkelse af terrænniveau er der tilført spuns for at sikre den eksisterende bygning mod et muligt skred.

Grundet udfordrende jordbundsforhold rammes 27 betonpæle derfor ned i en dybde af omkring 15 m.

Med udgravning og støbning af fundamentsbjælker opføres tilbygningen med sandwichelementer i beton og huldæk.​