Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​    86 13 38 11  linkedin-icon-logo-05b2880899-seeklogo_com   facebook-round  

Renovering af ​Møllevangen afd. 21​
​Boligforeningen Århus Omegn

Entreprisen omfatter udvendig og indvendig renovering af i alt 24 rækkehuse , energiklasse 2010,  i ovennævnte afdeling.

Herunder renovering af facader ved udskiftning af skalmure med ny facadebeklædning og udskiftning af vægge, vinduer, døre, tagbelægninger samt kloak, vand- og varmeledninger. 

Yderligere udførelse af omfangsdræn omkring bygninger, etablering af nye terrændæk, efterisolering af tagrum og indvendig malerarbejde, inkl. skimmelsvampesanering. Etablering af nye lofter, nyt ventilationsanlæg med varme-genvinding, nye overdækninger ifm. indgangspartier, nye skure, betonbelægninger og terræntrapper samt etablering af nye køkkener, bryggerser og badeværelser, inkl. installationer.

Entreprisesum
​25.000.000 kr.

Bruttoareal
​Ombygnigen omfatter et areal på omkring 1.700 m2

Udførelsestidspunkt

Startdato: februar 2014

Slutdato: januar 2016

Entrepriseform
​Hovedentreprise og fagtilsyn i hovedentreprisen.

Bygherre
Boligforeningen Århus Omegn

Rådgiver
Ark.: P + P Arkitekter A/S

Ing.: Viggo Madsen A/S

                                  Bytømreren A/S​ •  CVR 28693230

Bytømreren Service  A/S​ •  CVR 37331678

               

 ​Graham Bells Vej 10 • 8200 Aarhus N • Tlf.: 86 13 38 11 • info@bytomreren.dk