Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​    86 13 38 11  linkedin-icon-logo-05b2880899-seeklogo_com   facebook-round  

Renovering af ​Møllevangen afd. 21​
​Boligforeningen Århus Omegn

Entreprisen omfatter udvendig og indvendig renovering af i alt 24 rækkehuse, energiklasse 2010, i ovennævnte afdeling. Herunder renovering af facader ved udskiftning af skalmuren, nye facadebeklædninger og udskiftning af vægge, vinduer, døre, tagbelægninger samt kloak og vand- og varmeinstallationer.

Yderligere udførelse af omfangsdræn ved bygningerne, etablering af nye terrændæk, efterisolering af tagrum samt indvendigt malerarbejde inkl. skimmelsvampesanering. Etablering af nye lofter, nyt ventilationsanlæg med varme-genindvinding, nye overdækninger i forbindelse med indgangspartier, nye redskabsrum, betonbelægninger og terræntrapper samt etablering af nye køkkener, bryggerser og badeværelser inkl. installationer.

Tilfredse beboere

Der blev nedsat et byggeudvalg, hvor flere af beboerne var repræsenteret. På den måde fik beboerne indflydelse på materialevalget, og de er i dag yderst tilfredse med resultatet.

Beboerne har således, hver især, fået nye rækkehuse, hvor udtrykkene i husene er fuldstændig forandrede og helt i overensstemmelse med de individuelle ønsker fra beboerne. Henning Dalgaard, som er beboer, udtaler: “Det kunne ikke være bedre; det er jo den rene luksus”.

Entreprisesum
​25.000.000 kr.

Bruttoareal
​Ombygnigen omfatter et areal på omkring 1.700 m2

Udførelsestidspunkt

Start: februar 2014

Slut: januar 2016

Entrepriseform
​Hovedentreprise og fagtilsyn i hovedentreprisen.

Bygherre
Boligforeningen Århus Omegn

Rådgiver
Ark.: P + P Arkitekter A/S

Ing.: Viggo Madsen A/S

                                  Bytømreren A/S​ •  CVR 28693230

Bytømreren Service  A/S​ •  CVR 37331678

               

 ​Graham Bells Vej 10 • 8200 Aarhus N • Tlf.: 86 13 38 11 • info@bytomreren.dk