Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​    86 13 38 11   linkedin   facebook   instagram

Renovering af Iller​upvej afd. 7​
AlmenBo Aarhus

Entreprisen omfatter renovering af de i alt 180 ejendomme.

Herunder renovering af indvendige kældervægge, altaner, altangange og kældertrapper. Udførelse af omfugning af murede facader, ny pladebeklædning på altanvægge samt opfyldning/nedlægning af kælder under p-plads.

Yderligere udskiftning af vinduer og udvendige døre, udskiftning af tage inkl. etablering af nye tagrender og tagnedløb samt nyt ventilationsanlæg.

Entreprise:​

Hovedentreprise​

Entreprisesum:

​42.000.000 kr.

Bruttoareal:

Byggeriet omfatter et areal på omkring 10.000 m2.

Udførelsesperiode:

Startdato: september 2014

Slutdato: 21. juni 2016

Bygherre:

Almenbo, Århus

Rådgiver:

Ark.: LUPAL POUL ARKITEKTER

Ing.: Viggo Madsen

                                  Bytømreren A/S​ •  CVR 28693230

Bytømreren Service  A/S​ •  CVR 37331678

               

 ​Graham Bells Vej 10 • 8200 Aarhus N • Tlf.: 86 13 38 11 • info@bytomreren.dk